Vrednost, ki ste jo vnesli, ne ustreza obliki KMG-MID-a.
Legenda:
KMG-MID - identifikacijska številka kmetijskega gospodarstva
Shema za male kmete:
Identifikacijska številka plačilne pravice - identifikacijska številka plačilne pravice, ki je bila dodeljena z odločbo o dodelitvi plačilnih pravic
Število plačilnih pravic - število plačilnih pravic
Vrednost plačilne pravice v EUR za leto 2015 - vrednost ene plačilne pravice v EUR za leto 2015
Vrednost plačilne pravice v EUR za leto 2016 - vrednost ene plačilne pravice v EUR za leto 2016
Vrednost plačilne pravice v EUR za leto 2017 - vrednost ene plačilne pravice v EUR za leto 2017
Vrednost plačilne pravice v EUR za leto 2018 - vrednost ene plačilne pravice v EUR za leto 2018
Vrednost plačilne pravice v EUR za leto 2019 - vrednost ene plačilne pravice v EUR za leto 2019
Izvor plačilne pravice
Datum trajanja zakupa - datum do kdaj traja zakup

V primeru, ko je Shema za male kmete označena z vrednostjo DA se navedejo še naslednji podatki:
Vrednost SMK v EUR za leto 2015 - skupna vrednost neposrednih plačil v EUR za leto 2015
Vrednost SMK v EUR za leto 2016 - skupna vrednost neposrednih plačil v EUR za leto 2016
Vrednost SMK v EUR za leto 2017 - skupna vrednost neposrednih plačil v EUR za leto 2017
Vrednost SMK v EUR za leto 2018 - skupna vrednost neposrednih plačil v EUR za leto 2018
Vrednost SMK v EUR za leto 2019 - skupna vrednost neposrednih plačil v EUR za leto 2019