Vrednost, ki ste jo vnesli, ne ustreza obliki KMG-MID-a. Legenda:
- KMG-MID - identifikacijska številka kmetijskega gospodarstva
- identifikacijska številka plačilne pravice - identifikacijska številka plačilne pravice, ki je bila dodeljena z odločbo o dodelitvi plačilnih pravic:
     - Interval od - sestavni del identifikacijske številke plačilne pravic,
     - Interval do - sestavni del identifikacijske številke plačilne pravic.
- Vrsta plačilne pravice
     - Plačilna pravica za njive,
     - Plačilna pravica za travnike,
     - Plačilna pravica za praho.
- Število plačilnih pravic - število plačilnih pravic
- Vrednost plačilne pravice v EUR - vrednost ene plačilne pravice v EUR
- Izvor plačilne pravice
     - PRVA DODELITEV - plačilne pravice, dodeljene v letu 2007,
     - ZAKUP - plačilne pravice, pridobljene na podlagi zakupa,
     - NAKUP - plačilne pravice, pridobljene na podlagi prodaje,
     - NACIONALNA REZERVA - plačilne pravice, dodeljene iz nacionalne rezerve,
     - DODELITEV_2008 - plačilne pravice, dodeljene v letu 2008 za nove upravičene površine.
- Izkoriščenost plačilne pravice v letih 2007, 2008, 2009 , 2010, 2011, 2012, 2013
     - DA - pomeni, da je bila plačilna pravica v posameznem letu izkoriščena, 
     - NE - pomeni, da plačilna pravica v posameznem letu ni bila izkoriščena.